top of page

harmonické Bytí

Body Mind Spirit
Životní prostor
Já a Ty

stained-glass-1181864_1920.jpg

Harmonické bytí...

… začíná s láskou k sobě a láskou k Bohu...

 

Harmonické BYTÍ je také o:

 

Myšlenkách, které neotročí

Klidu

Uvědomování a naciťování si sama sebe

Místu pro život, kde můžeme kvést

Radostném konání

Péči o tělo

Chuti a vůni lahodného pokrmu

Radostném tanci a pohybu

Vůni lesa a majestátu hor

Plynutí s Bohem

Lidském sdílení

Harmonických vztazích s blízkými

Vůni dálek

Barevném tvoření

... a poznání sama sebe jako lidské Bytosti, která cítí Boží rovinu na Zemi a pulzuje v rytmu tepu Nejvyššího...

bottom of page