top of page
Foto_web_1.jpg

lightBalance – inspirace pro všechny, kteří touží po harmonii a spojení – se sebou, světem a Bytím

Harmonické Bytí a život na Zemi není možný bez zdraví, energie, výživy, radosti z tvoření a sebevyjádření, zdravého vztahu k sobě a ostatním, vnitřního klidu… to vše se jako růže může rozvinout od vztahu se Stvořitelem…

logo lightbalance svetle modra.png

Hanka Němcová

Miluji

Miluji moře, Beethovena, Prosecco, skály, růže, Benátky, pomeranče a jejich vůně, Karla IV., křišťály, Paříž, Hlavňov, Mozarta, Goetheho, varhany, Pavla, Lewis blue jeans, lípy, Mrtvé moře, dort Pavlova, Sauvignon, Ježíše, bílé košile a kašmírové šály, setkání s přáteli, Toskánsko, naši Lolu, Santiniho, parfém Idol, Háňu a Páju, Jeruzalém, rodinu, Prahu, 5 rytmů, Botticceliho, severské fjordy, tulipány, Kumrán, levandule, perly, Labyrint světa a ráj srdce, rudé nehty, sv. Ludmilu, jižní Moravu, Karlův most, Bacha, knížky Marry Sharrttové, gotické katedrály, vůni pečeného chleba, centering preyer a mnoho dalšího… a to vše jako vyjádření lásky Stvořitele vetknuté do pozemského tvaru.

Jsem

    Jako Blíženkyně jsem navíc byla obdařena těkavým duchem a filozofickou myslí. Toužím po harmonii, vnitřním klidu, lásce a spojení s velkým Tvůrcem-Bohem. Prostudovala jsem desítky, možná stovky knih. Vyzkoušela různé duchovní techniky a pravdu hledala ve světových náboženstvích a systémech, duchovních kurzech a seminářích, u mistrů a učitelů různých tradic.    

Naučila se astrologii, abych pochopila motivy konání svého i ostatních, poctivě se snažila čistit vzorce, integrovat stíny, milovat samu sebe, odpouštět, stát se vědomým pozorovatelem a neztotožňovat se s programy ega. Boha jsem nazývala Vědomím, Zdrojem nebo Univerzem.

 

    Výsledky mého snažení kolísaly a za spoustu knih, technik a učitelů, kteří mi přišli do cesty, jsem vděčná. Trvalý vnitřní klid, pochopení, lásku a celistvost mi však nepřinesli. Jako kdyby něco chybělo – základní opěrný bod, střed mandaly – Bůh Otec a spojení s Ním vetknuté do každodenního všedního prožívání.

   

   Za zlom považuji až setkání s Jirkou Ledvinkou (společně jsme vydali knihu Od počátku k prvopočátku). Toto setkání přineslo uvědomění, že je možné, ba nutné, žít niterný vztah s Bohem-Stvořitelem a zároveň být pevně ukotvený v pozemské realitě, žít v radosti a vyjadřovat to, k čemu byl každý z nás předurčen.

Foto_web_3.jpg

Nechť je vám lightBalance inspirací a světélkem na cestě!

Hanka Němcová

bottom of page