top of page

inspirace k harmonickému Bytí

light Balance-Home: Welcome
light Balance-Home: Blog2
  • Obrázek autoraHana Němcová

Polibek života: MUDr. Tomáš Lebenhart o současné pandemii
Titulek není myšlen jako polibek smrti. Naopak – jako polibek Života.

Vůbec nemám ambice hledat, natož hlásat pravdu. Tento text je psán čistě subjektivně, tedy jak situaci s koronavirovou infekcí vnímám já. Navíc více pocitem než rozumem. Mimochodem, není v možnostech myšlení a logiky rozeznat pravdu od nepravdy (Dr. David R. Hawkins). Věřím, že právě v tomto duchu budete, vy, čtenáři tohoto skvostného časopisu mé úvahy vnímat. Vnímám jako samozřejmé, že energie časopisu přitahuje podobné energie jeho čtenářů – a tedy, je mi ctí… Pokud někdo chce epidemiologická fakta, může poslouchat Adama (Vojtěcha).


Poslední desetiletí a zejména roky (princip vodního víru či jezu) velká většina lidstva směřuje do expanze a stále více spoléhá a preferuje rozum. Stále zřetelněji vstupují do popředí života lidí soutěživost, konkurence, agrese, nenasytnost a lhostejnost a bezduchá setrvačnost. Zachování života na Zemi včetně naší populace má k dispozici řadu „mechanizmů“, tedy různých prostředků, jak toto šílenství ega a rozumu pozastavit…

Zaměřme zde pozornost na tzv. mikrosvět, tedy živé, hmotné, leč běžným pohledem neviditelné. Onen mikrosvět nás většinou začne zajímat, až když k nám začne důrazně hovořit. Jako právě nyní. Pro jistotu uvedu, že naše hmotná těla jsou ze své většiny tvořena právě mikroby, viry a dalšími mikroentitami včetně třeba kvasinek a parazitů. To JE realita. Na biologické úrovni jsme SOUČÁSTÍ mikrosvěta a on je inteligentní a dynamickou součástí našich fyzických těl a navíc podstatným způsobem ovlivňuje naši mysl a emoční stavy. Ne mozek, ale tlusté střevo je hlavní orgán psychiky! Právě zde, v místě s ohromnou vnitřní plochou, kde žije cca 30 tisíc druhů mikrobů, je tvořen (právě mikroby) triptofan, serotonin a další psychoaktivní látky. A také psychotoxiny – dle podvědomé zakázky naší mysli a jistě i vlivem naší stravy a životosprávy obecně.


Naše hmotná těla jsou z většiny tvořena mikroby, viry a dalšími mikroentitami.


Viry jsou nejmenší částečky mikrosvěta a to je činí potenciálně velmi nebezpečné. Viry si zkrátka dělají, co chtějí, možno říci. Navíc se díky své inteligenci a nepatrnosti dokážou dle potřeby začlenit do našeho genofondu a vytvářet přímo v nás svůj program… Když pohlédneme do očí současné situace, nelze přehlédnout naprostá bezmocnost vůči záměrům této virové mise. Teprve až se její smysl naplní, sama zeslábne a odstoupí – což pravděpodobně budete mít možnost vnímat, až to budete číst (text je psán v březnu 2020). Již nyní je možno pozorovat, že virus významným způsobem snížil znečišťování ovzduší. Již méně nápadné (ale též zcela skutečné) je jisté snížení predátorského chování a zatím nesmělý posun k sebereflexi a pokoře. TO vnímám jako klíčový smysl epidemií jako je tato.


Jak jsem naznačil, koronaviry postupně vyvanou, ale pokud se jako celek nevzpamatujeme a nezměníme, přijdou jistě další… a společně s rozbouřenými živly nás budou stále nekompromisněji tlačit do PRAVDY. Zkuste si jen představit – místo soutěže spolupráci. Ústup ze svých vydobytých pozic. Není v souladu s přirozeností života zažívat neustálý ekonomický vzestup a finanční růst. Neustále více a více hromadit a konzumovat. Něco vám prozradím: Pokud něco budete tlačit a vynucovat, k prospěchu to nikomu nebude. Pokud nastavíte svou přirozenost na dávání, bude se vám totéž vracet a to v míře nečekané. Ta nejlepší investice bude dar ze srdce, tady bez účasti rozumu. Nebo „jen“ upřímné přání dobra a prosperity všem. Až toto pochopí kritické množství populace, virové epidemie ztratí smysl, nemoci a utrpení též ztratí smysl. Zatím tyto mechanizmy potřebujeme a věřte, že Vesmír stojí při nás a dělá, co jen může.

Pojměte tedy naprostou důvěru v život a v sebe. Nehledejte Boha a Pravdu kolem sebe, ale v SOBĚ! Neplýtvejte časem a energií. Zaměřte svou pozornost na podstatné a důležité věci. Ty ostatní odložte společně se strachy a nedůvěrou. Nenechte se pohlcovat těmito nedůležitými detaily. Mají schopnost vysávat vaši životní energii, okrádat vás o sny a zázraky života. Opět symbolika maličkatého, ale všudypřítomného viru. Virus je vlastně informace. Nic víc. Nic méně. Potřebujete skutečně takové informace? Nad tím zkuste rozjímat.


Koronaviry postupně vyvanou, ale pokud se jako celek nevzpamatujeme a nezměníme, přijdou jistě další…


Na úrovni myšlení buďte praktičtí a dodržujte základní pravidla prevence. Na nejvyšší úrovni je jí právě vnitřní odmítnutí potřeby nemoci. Na té úplně obyčejné vám mohou posloužit rady Adama Vojtěcha… Vědecká medicína přiznává, že léčbu nezná. Pokud budete, vedeni intuicí i zdravým rozumem, hledat, jistě se dozvíte o různých přirozených prostředcích a lécích. Základ je mít silnou imunitu. Téma na samostatný článek… Já osobně (jsem neustále ve styku s nemocnými) si večer připravím aktivní MMS koncentrát – 24,5% chloritan sodný + 4% kyselina chlorovodíková – do skleničky 3+3 kapky a po protřepání provedu tři pomalé hluboké nádechy uvolňujícího se chlóru. Zadržím dech a pomalu ústy vydechnu. Pokud mi náhodou na sliznici dýchacích cest sedí nebezpeční návštěvníčci, v tu chvíli skončí a přestanou se množit. Setkání s atomy čistého chlóru sotva přežijí. Vy ale ano s nulovou toxicitou pro buňky. Nikomu to neradím (ani jako lékař nemohu), jen vyprávím, co dělám.

Přeji všem pevné zdraví a klidnou mysl. A navíc trochu toho úsměvu…

MUDr. Tomáš Lebenhart (text je publikován v časopise Sféra 5/6 2020)

230 zobrazení0 komentářů

Comentarios


light Balance-Home: Subscribe
light Balance-Home: Contact
bottom of page