top of page

inspirace k harmonickému Bytí

light Balance-Home: Welcome
light Balance-Home: Blog2
  • Obrázek autoraHana Němcová

Wayne W. Dyer: Uskutečněte své sny, aneb Kudy vedou kroky k tomu, po čem bytostně toužíte?

Aktualizováno: 3. 2. 2019

Rozhovor s Dr. Wayne W. Dyerem


Češi bývají skeptičtí vůči americkým úsměvům a zjednodušeným receptům na štěstí. Čteme a slýcháme jak správně myslet, afirmovat, jak si do svého života přitáhnout hojnost a lásku. Zkoušíme to, abychom zjistili, že dobře míněné rady často nefungují. A pak často rezignujeme a vklouzneme do vyježděných kolejí naší staré mysli, která nám říká, že stejně nic nezměníme, protože…..jsem se narodil právě takovým rodičům, mám takovou genetickou výbavu, v naší rodině byla vždycky nouze o peníze, vztahy mi nefungují a ostatní jsou lepší…..Často se pokorně vracíme do pozice ovečky, která je součástí velkého stáda a zabíjíme dary, které nám byly shůry dány. Upíráme si šanci přerodit se do unikátní bytosti, jež vládne sobě samému a svými talenty neděláme radost sobě ani nikomu jinému. Anebo toužíme dál po něčem, o čem si myslíme, že nám přinese vnitřní klid a spokojenost a nevidíme, že plaveme proti proudu a že s námi laškuje jen naše ego.

Wayne W. Dyer je nejen pro spoustu Američanů, ale i lidí z celého světa, dokladem a inspirací, že lze žít smysluplný a naplněný život. Jeho vstup na pozemskou pláň nebyl z těch radostných. Dětství prožil v dětských domovech a jeho návody, jak zmobilizovat své síly, myslet jinak a uplatnit své talenty si vyzkoušel sám na sobě. Nezůstal obětí svého nešťastného vstupu do života. Nezůstal ale ani obětí programů svého ega a své ambice proměnil za život naplněný smyslem. Wayne je i géniem jednoduchého sdělení, kterému porozumí i mysl, jež není uvyklá složitým filozofickým úvahám. Napsal více než čtyřicet knih, polovina z nich se stala bestselery, hostoval ve spoustě televizních pořadů.Opravdu může každý z nás vytvořit takovou realitu, po které touží?

Všichni máme schopnost vytvořit a přitáhnout do své reality to, co potřebujeme a po čem toužíme. Nejprve si ale musíme uvědomit, že svoji realitu utváříme svými myšlenkami. A pak přijmout následující tvrzení: Mám božskou schopnost zhmotňovat a do své reality přitahovat vše, co potřebuji a po čem toužím.


Většina z nás vyzkoušela afirmace, vizualizace, pozitivní myšlení, ale moc toho nedosáhla, jak je možné tuto schopnost v sobě probudit?

Tato božská schopnost začíná s uvědoměním si našeho Vyššího já. Uvědomujeme si, že jsme nejen fyzickým tělem v materiálním světě, ale i nehmotnou bytostí, která má schopnost spojit se s vyšší úrovní. Vnímáme a uvědomujeme si Vyšší já jako rozměr naší bytosti, která přesahuje omezení fyzického světa. Naše tvůrčí schopnost, zhmotňování, materializace, se rodí za hranicí fyzického světa. Začíná v neviditelném světě vln a energií. Stejný původ mají planety, hvězdy, květiny, zvířata, skály, my sami, náš majetek, naše výtvory. Existují dva světy, viditelný a neviditelný, a v obou jsme neustále přítomni.


Co bývá pro nás nejčastějším problémem či překážkou? Pouhé uvědomění si svého Vyššího já patrně nestačí?

Ano, když se učíme vědomě utvářet svoji realitu a ovládat okolnosti našeho života, většina z nás čelí stejnému problému: ztratili jsme schopnost oscilovat mezi světem forem, materiálním světem, a neviditelným světem. Jsme vychováni ve víře, že patříme pouze do materiálního světa. Uvědomme si: Máme božskou schopnost zhmotňovat a do své reality přitahovat vše, po čem toužíme. Tato schopnost nedřímá pouze uvnitř naší bytosti. Doslova jsme jí my sami. Překonejme náš starý systém přesvědčení a dejme sami sobě svolení ke vstupu do neviditelného světa. Součástí naší bytosti je Vyšší já. Toto Vyšší já si můžeme uvědomovat jak ve světě materiálním, tak i ve světě neviditelném.


Ano, ale přesto spousta z nás jednoduše neví, jak svému Vyššímu já přiblížit. Poradíte?

Nořte se do klidu a obklopujte se jím. Vaše Vyšší já po vás pouze chce, abyste byli v klidu. Nesoudí, neporovnává, nechce po vás, abyste někoho porazili, nebo byli lepší než někdo jiný.

Jděte za hranici, jež vymezuje naši fyzickou pláň. Vyšší já vám v tom pomůže, je to jeho smyslem a úkolem. Vytvořte si svoji vnitřní svatyni, která se stane prostorem, který náleží pouze vám. Vstupujte do tohoto vnitřního útočiště tak často, jak budete moci a nechávejte odejít a odevzdávejte všechny připoutanosti k vnějšímu světu a egu.

Neobhajujte a nebraňte sebe ani svá stanoviska ani cokoliv z pozemské pláně. Zůstávejte ve spojení s energií Vyššího já. Používejte vnitřní světlo a energii k tomuto spojení. Ponechte těm, kteří s vámi nejsou zajedno, jejich vlastní názor a úhel pohledu.

Odevzdejte se a důvěřujte moudrosti, která vás stvořila. Tato důvěra je pilířem vaší svobody a vždy bude vaší.


Bez spojení se svým Vyšším já tedy nejsme schopni své sny zrealizovat?

Ne, Vyšší já totiž není pouhým konceptem, který zní vznešeně a duchovně. Je způsobem bytí. Je prvním principem a podmínkou, který musíte pochopit a osvojit si, pokud se chcete posunout a přitáhnout do své reality to, co chcete a po čem toužíte do této části věčnosti, kterou znáte jako svůj život.


A co to často opakované „být tady a teď“?

Uvědomte si, že máte pod kontrolou veškeré své myšlenky. Pokud využíváte přítomný okamžik, tady a teď k tomu, abyste projektovali strach do své budoucnosti nebo se neustále „přehrabávali“ ve své minulosti, lamentovali nad tím, co jste v minulosti měli udělat a neudělali, pak tou drahocennou přítomností mrháte. Zkoušejte každý den, alespoň pár minut, své negativní myšlenky odehnat. Užijte si každý den několik drahocenných minut být tady a teď.


A tři konkrétní rady na závěr?

Přestaňte odsouvat nepříjemné věci. Neodevzdávejte kontrolu nad svým životem ostatním. A ta nejdůležitější: Dobře o sobě smýšlejte, jste úžasná lidská bytost, mějte se rádi.

Namaste

Wayne


zprostředkovala Hanka Němcová


Na závěr Waynova myšlenka z knihy Proměna:

„Když názor ostatních považujeme za důležitější než naše vlastní hodnocení, popíráme moudrost, která nás stvořila. Čím více tuto egoistickou víru integrujeme, tím větší tendenci máme věřit naší vlastní důležitosti. Naše snaha hromadit a touha něco dokázat jsou nakonec příčinou, že zapomínáme na svoji vnitřní hodnotu, kterou je propojení s naším duchovním já. Jinými slovy, spojení s naším Zdrojem bytí je zastíněno, a my tak můžeme vyhovět konceptu ega, které nás nabádá, že jsme tím, co si o nás myslí ega ostatních!

Toto pro mě byla zásadní lekce, kterou jsem se učil dlouhá léta. Když mluvím nebo píšu, setkávám se s názory, které se odlišují od mých. Vím, že když mluvím před tisícovkou lidí, tisíc lidí na mě bude mít odlišný názor. Moje pověst není ve mně, ale je závislá na lidech, kteří čtou a poslouchají, co říkám. Postupně jsem se naučil na ni nesoustředit. Jelikož není mojí součástí, věnuji pozornost svému charakteru místo toho, jak mě vidí ostatní. Nedůležitějším vztahem v mém životě je vztah se Zdrojem bytí, s Bohem, chcete – li.“

(vyšlo v nakladatelství www.lightBalance.cz)

177 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Yorumlar


light Balance-Home: Subscribe
light Balance-Home: Contact
bottom of page