top of page

svět lightBalance

... k harmonickému Bytí s lehkostí

flowers.jpg

"Vývojová stádia života vážky jsou symbolickým přirovnáním života probouzejícího se člověka a lidstva. Larvy jsou úspěšní predátoři, živí se téměř čímkoli a během tohoto úseku života procházejí sérií proměn, stupňů zralosti, kdy svlékají pokožku, ale stále zůstávají larvami.

 

A potom se jednoho dne spící gen hluboko uvnitř larvy probudí a larva udělá něco zcela nového a nečekaného. Najde si stéblo blízké vodní rostliny a vyleze po něm z vody ven.

 

Poprvé životě okusí vzduch a sluneční světlo. Jakmile larva opustí bezpečí vodního světa, sluneční světlo začne konat svoji práci a spustí poslední proměnu v konečnou podobu. V této fázi se dějí skutečné zázraky. Pokročilá bytost schovaná uvnitř larvy protrhne její pokožku. Během několika hodin se objeví čtyři pomačkaná křídla a tělo se začne protahovat do typické kovově lesklé podoby." Richard Rudd, Genové klíče

 

Ať je vám

PROMĚNA Wayna W. Dyera,

CESTA K ZÁZRAKŮM Roberta Rosenthala,

CESTA ZA HORIZONT Evy Ovy

nebo

připravované Hovory o lidském Bytí s názvem OD POČÁTKU K PRVOPOČÁTKU autora Jirky Ledvinky

a další texty a rozhovory, které přinášíme,

 tím pomyslným stéblem,

po kterém vyšplháte nad vodní hladinu a začnete se probouzet.

Ať jsou inspirací a pomocníkem k harmonickému Bytí a otevřenému srdci.

"Nemůže existovat žádná metodika pro dosažení osvícení.

Osvícení se naštěstí nachází ve sféře nekonečného tajemství, mimo veškeré techniky.

 

Buddha ho nazýval Střední cestou.

Levostranná cesta je cesta vědy a může dojít jen do bodu, kde se objeví paradox, což je absolutní hranice vědeckého nebo logického uvažování.

Pravostranná cesta je cestou umění nebo poezie, a přestože je mnohem blíže středu, daleko po ní nedojdeme. Básník jde sice za svoji mysl a snaží se přiblížit k tajemstvím svým srdcem, ale srdce a duše narážejí na hranice touhy, a přestože někdy na chvíli ochutnají kontakt se středem, s absolutnem se míjejí. 

Třetí cesta je cestou mystika, který nejde cestou hledání, ani cestou touhy. Mystik vstupuje celým svým tělem přímo do srdce tajemství, aniž by hledal řešení nebo se snažil naplnit svoji touhu." 

Richard Rudd, Genové klíče

 

Nechť je i vám light Balance inspirací na cestě!

bottom of page